За списком закладів вищої освіти

Білоцерківський національний аграрний університет

 • Горовенко Надія Володимирівна
 • Кошель Вадим Олегович
 • Мялук Олександра Олександрівна

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

 • Андрієнко Анастасія Дмитрівна
 • Косолапова Ірина Миколаївна
 • Сливінська Катерина Олексіївна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»

 • Котов Євгеній Олександрович
 • Кулик Владислав Вікторович
 • Логінов Олександр Вікторович

Вінницький національний аграрний університет

 • Левадська Оксана Олександрівна
 • Шендирук Андрій Юрійович

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 • Кравченко Марія Олександрівна
 • Лук’янова Вікторія Олександрівна
 • Поліщук Олександра Ігорівна

Житомирський державний технологічний університет

 • Баліцький Вячеслав Валентинович
 • Орел Владислава Романівна
 • Супруненко Оксана Ігорівна

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 • Бойко Сергій Анатолійович
 • Гурин Анатолій Миколайович
 • Швець Анастасія Олегівна

Київський національний торговельно-економічний університет

 • Григор Юлія Святославівна
 • Каратаєва Каріна Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Звєрєва Маргарита Олександрівна
 • Кочерга Олександр Петрович
 • Рома Андріанна Ігорівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 • Скребкова Ксенія Станіславівна

Львівський національний аграрний університет

 • Конончук Ольга Михайлівна
 • Назар Андрій Миколайович

Львівський національний університет імені Івана Франка

 • Дрозд Юрій Ігорович
 • Кобець Катерина Олександрівна
 • Шоробура Наталія Миколаївна

Національний авіаційний університет

 • Бондарчук Андрій Анатолійович
 • Бородін Олексій Віталійович
 • Михайленко Орест Леонідович

Національний університет «Львівська політехніка»

 • Босик Людмила Василівна
 • Зайшлий Остап Григорович
 • Простапчук Анастасія Юріївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • Петриченко Наталія Олегівна
 • Пожарський Олексій Сергійович
 • Шерстньова Вікторія Костянтинівна

Національний університет водного господарства та природокористування

 • Одейчук Іванна Юріївна
 • Ошурко Світлана Вікторівна
 • Радчук Надія Вікторівна

Одеський національний політехнічний університет

 • Буковський Данило Андрійович
 • Кравцова Ірина Романівна
 • Самброс Сергій Анатолійович

Полтавська державна аграрна академія

 • Будаква Валерія Олександрівна
 • Куріпта Сергій Сергійович
 • Яковлєва Оксана Сергіївна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 • Капустіна Катерина Василівна
 • Капустін Олег Володимирович

Сумський державний університет

 • Бугаєнко Дарія Василівна
 • Майборода Ольга Вікторівна
 • Романченко Яна Олегівна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 • Івасенко Оксана Сергіївна
 • Крамар Олексій Олександрович

Тернопільський національний економічний університет

 • Велічко Катерина Леонідівна
 • Ларва Юлія Юріївна

Тернопільський національний технічний університет

 • Статкевич Володимир Андрійович

Уманський національний університет садівництва

 • Захарченко Марія Анатоліївна

Університет митної справи та фінансів

 • Дериглазов Віктор Вікторович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 • Галій Тетяна Володимирівна
 • Крикун Аліна Ігорівна
 • Шелестова Крістіна Сергіївна

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 • Касимова Оксана Володимирівна
 • Мударісова Анастасія Фанісівна
 • Тимченко Надія Станіславівна

Хмельницький університет управління та права

 • Гира Оксана Анатоліївна
 • Голованчук Вікторія Петрівна
 • Мощанець Андрій Андрійович