За алфавітним списком учасників

1. Андрієнко Анастасія Дмитрівна (Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»)
2. Баліцький Вячеслав Валентинович (Житомирський державний технологічний університет)
3. Бондарчук Андрій Анатолійович (Національний авіаційний університет)
4. Бойко Сергій Анатолійович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
5. Бородін Олексій Віталійович (Національний авіаційний університет)
6. Босик Людмила Василівна (Національний університет «Львівська політехніка»)
7. Бугаєнко Дарія Василівна (Сумський державний університет)
8. Будаква Валерія Олександрівна (Полтавська державна аграрна академія)
9. Буковський Данило Андрійович (Одеський національний політехнічний університет)
10. Велічко Катерина Леонідівна (Тернопільський національний економічний університет)
11. Галій Тетяна Володимирівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
12. Гира Оксана Анатоліївна (Хмельницький університет управління та права)
13. Голованчук Вікторія Петрівна (Хмельницький університет управління та права)
14. Горовенко Надія Володимирівна (Білоцерківський національний аграрний університет)
15. Григор Юлія Святославівна (Київський національний торговельно-економічний університет)
16. Гурин Анатолій Миколайович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
17. Дериглазов Віктор Вікторович (Університет митної справи та фінансів)
18. Дрозд Юрій Ігорович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
19. Зайшлий Остап Григорович (Національний університет «Львівська політехніка»)
20. Захарченко Марія Анатоліївна (Уманський національний університет садівництва)
21. Звєрєва Маргарита Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
22. Івасенко Оксана Сергіївна (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)
23. Капустіна Катерина Василівна (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
24. Капустін Олег Володимирович (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
25. Каратаєва Каріна Олександрівна (Київський національний торговельно-економічний університет)
26. Касимова Оксана Володимирівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
27. Кобець Катерина Олександрівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
28. Конончук Ольга Михайлівна (Львівський національний аграрний університет)
29. Косолапова Ірина Миколаївна (Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»)
30. Котов Євгеній Олександрович (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»)
31. Кочерга Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
32. Кошель Вадим Олегович (Білоцерківський національний аграрний університет)
33. Кравцова Ірина Романівна (Одеський національний політехнічний університет)
34. Кравченко Марія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)
35. Крамар Олексій Олександрович (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)
36. Крикун Аліна Ігорівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
37. Кулик Владислав Вікторович (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»)
38. Куріпта Сергій Сергійович (Полтавська державна аграрна академія)
39. Ларва Юлія Юріївна (Тернопільський національний економічний університет)
40. Левадська Оксана Олександрівна (Вінницький національний аграрний університет)
41. Логінов Олександр Вікторович (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»)
42. Лук’янова Вікторія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)
43. Майборода Ольга Вікторівна (Сумський державний університет)
44. Михайленко Орест Леонідович (Національний авіаційний університет)
45. Мощанець Андрій Андрійович (Хмельницький університет управління та права)
46. Мударісова Анастасія Фанісівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
47. Мялук Олександра Олександрівна (Білоцерківський національний аграрний університет)
48. Назар Андрій Миколайович (Львівський національний аграрний університет)
49. Одейчук Іванна Юріївна (Національний університет водного господарства та природокористування)
50. Орел Владислава Романівна (Житомирський  державний технологічний університет)
51. Ошурко Світлана Вікторівна (Національний університет водного господарства та природокористування)
52. Петриченко Наталія Олегівна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
53. Пожарський Олексій Сергійович (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
54. Поліщук Олександра Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)
55. Простапчук Анастасія Юріївна (Національний університет «Львівська політехніка»)
56. Радчук Надія Вікторівна (Національний університет водного господарства та природокористування)
57. Рома Андріанна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
58. Романченко Яна Олегівна (Сумський державний університет)
59. Самброс Сергій Анатолійович (Одеський національний політехнічний університет)
60. Скребкова Ксенія Станіславівна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
61. Сливінська Катерина Олексіївна (Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»)
62. Статкевич Володимир Андрійович (Тернопільський національний технічний університет)
63. Супруненко Оксана Ігорівна (Житомирський  державний технологічний університет)
64. Тимченко Надія Станіславівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
65. Швець Анастасія Олегівна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
66. Шелестова Крістіна Сергіївна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
67. Шендирук Андрій Юрійович (Вінницький національний аграрний університет)
68. Шерстньова Вікторія Костянтинівна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
69. Шоробура Наталія Миколаївна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
70. Яковлєва Оксана Сергіївна (Полтавська державна аграрна академія)