Конкурсні завдання Олімпіади охоплюватимуть такі тематичні блоки:
 1. Теоретичні та прикладні засади реалізації публічної політики.
 2. Публічні фінанси.
 3. Основи і технології прийняття управлінських рішень.
 4. Управління ресурсами.
 5. Сучасні підходи до дослідження публічного управління та адміністрування.
 6. Структура та особливості функціонування органів публічного управління та адміністрування.
 7. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 8. Комунікативні технології в публічному управлінні.
 9. Ключові нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 10. Основи електронного урядування та електронної демократії.
 11. Використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 12. Оперування даними у сфері публічного управління.
 13. Використання даних статистичної звітності, обліку.
 14. Організація спеціальних досліджень у професійній діяльності тощо.
Додатково

Олімпіада проводиться в два тури:

 • Перший тур Олімпіади. У першому турі учасники олімпіади виконуватимуть комп’ютерні тестові завдання, які розраховані на виявлення рівня знань з публічного управління та адміністрування. Завдання першого туру складені українською мовою у формі тестів та виконуватимуться кожним учасником Олімпіади самостійно в спеціально обладнаних комп’ютерних класах.
 • Другий тур Олімпіади. У другому турі учасникам буде запропоновано вирішити ситуаційне завдання, пов’язане із знаходженням рішення щодо однієї з актуальних проблем зі сфери публічного управління та адміністрування, яке б продемонструвало наявність у студентів сформованих вмінь та навичок відповідно до спеціальних (фахових) компетентностей зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».